Pavlína Kubů

Diplomová práce

Hodnota zákazníka jako podklad pro segmentaci a targeting ve vybrané společnosti

Customer Value as the Basis for Segmentation and Targeting in a chosen Company
Anotace:
Tato práce se zabývá jiným možným přístupem k segmentaci zákaznické základny ve zkoumané společnosti, než který společnost dosud využívá. Konkrétně se jedná o problematiku celoživotní hodnoty zákazníka. Z rešerše vyplývá několik možných přístupů a některé vybrané modely budou aplikovány na zákaznickou základnu v praktické části DP. Práce řeší nejen aplikaci vybraných modelů, ale především srovnání …více
Abstract:
This thesis deals with another possible approach to segmentation of the customer base in the surveyed company than the one currently used. Specifically, the issue of lifetime customer value is discussed. A review shows several possible approaches and some selected models will be applied to the customer base in the practical part of thesis. Work addresses not only the application of selected models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49887