Bc. Dominik Zukal

Diplomová práce

Vliv počtu jedinců rostlin na diverzitu lesní vegetace

Effect of density of plant individuals on diversity of forest vegetation
Anotace:
Soupis rostlinných druhů na ploše o určité velikosti patří mezi běžné způsoby, jak popsat diverzitu rostlinných společenstev. Poněvadž jsme jen stěží schopni zachytit celkovou šíři diverzity zkoumaných společenstev, poskytují jednotlivé vegetační zápisy zpravidla jen neúplnou představu o celkové diverzitě vegetace. V případě porovnávání různě bohatých vegetačních typů na základě vzorků standardizovaných …více
Abstract:
Common way how to describe diversity of plant communities is recording species from the area of given size. Since we are hardly able to capture whole diversity of the communities investigated, such records are usually incomplete. When comparing communities differing by species richness using the sample of given area, it can lead to incorrect conclusions about their relative richness. This way of sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Zelený, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta