Bc. Irena Jará

Diplomová práce

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství "Fraus" a "Fortuna" pro 6. a 7. ročník ZŠ

Content and Structural Analysis of the Civics Textbooks Published by "Fraus" and "Fortuna" for the 6th and 7th Grade of the Elementary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými učebnicemi občanské výchovy pro 6. a 7. ročník základní školy z hlediska jejich: didaktické vybavenosti, míry obtížnosti výkladového textu a obsahové správnosti. Cílem této práce je analyzovat vybrané učebnice za účelem ověření jejich kvality, a tím poukázat na vhodnost těchto materiálů ve výuce občanské výchovy. Jako teoretického základu bylo využito prací Jana …více
Abstract:
The diploma thesis deals with civics textbooks for the 6th and 7th grade of elementary school. The study was aimed at exploring the degree of didactic equipment, complex text difficulty and content correctness of the civics textbooks. The aim is to analyse chosen textbooks in order to prove its quality and show if those materials can be used during the civics classes. Jan Průcha's writings were used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Masopustová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jará, Irena. Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství "Fraus" a "Fortuna" pro 6. a 7. ročník ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN