Bc. Lenka Ptáčníková

Bachelor's thesis

Studium a charakterizace interakcí histonových chaperonů u Arabidopsis thaliana

The study and characterization of histone chaperone interactions in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá převážně studiem interakcí histonových chaperonů u Arabidopsis thaliana. Zjištěním interakcí určitého proteinu lze přispět k pochopení funkcí daného proteinu a k objasnění dráhy, ve které je zapojen. Teoretická část práce je zaměřena převážně na shrnutí poznatků o známých interakcích histonových chaperonů NRP a FAS1 a na popis metod, kterými lze proteinové interakce …more
Abstract:
This bachelor thesis is mainly focused on studying of histone chaperone interactions in Arabidopsis thaliana. Identification of protein-protein interactions can contribute to understanding the function of specific protein and disclose the pathways, in which the specific protein participates. Theoretical part of this thesis is predominantly focused on summarizing the published interactions of histone …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martina Nešpor Dadejová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Franek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta