Bc. Kristýna Stuchlá

Master's thesis

Kojenecké a předškolní plavání

Infantile and pre-school swimming
Abstract:
STUCHLÁ, Kristýna: Kojenecké a předškolní plavání, diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2009. 77 s. Tato diplomová práce se zabývá problematikou plaveckého výcviku u kojeneckých až předškolních dětí. Poukazuje na význam metodiky a struktury plavání, které se jeví jako důležité aspekty výuky . V praktické části jsou uvedeny a obhájeny důvody vysoké návštěvnosti baby plavání a jejich následná efektivnost …more
Abstract:
STUCHLÁ, Kristýna: Infantile and pre - school swimming, thesis. Brno: MU FSPS, 2009. 77 pages. This thesis deal with problems swimming training near infantile as far as pre - school puppy fat. It point on meaning methodists and textures swimming, that the shows like important aspects education . In practical parts are mentioned and vindicate reasons high visit rate baby swimming and their subsequent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education