Bc. Jana Nachtigalová

Bakalářská práce

Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby

Competitive Analysis of Selected Company Offered Health and Social Services
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje trh zdravotních a sociálních zařízení v České republice a tři vybraná soukromá zařízení estetické medicíny. Těmito firmami jsou nově vzniklá soukromá klinika poskytující vybrané služby estetické medicíny Esthesia soukromá rodinná klinika Praha v konkurenčním prostředí dvou významných klinik, které na trhu České republiky zaujímají významný tržní podíl. Těmito společnostmi …více
Abstract:
This bachelor’s work (study) analyses medical market withits social facilities in the Czech republic and free selected private esthetic institutions. Among these institutions (companies) is newly founded priváte family based clinic Praha providing selected esthetic services of Esthetic medicine in competitive environmen to fan other two significant clinics which operates in the Czech market and take …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS