Jan Balcer

Bakalářská práce

Regionální analýza Jihočeského kraje - Socioekonomické disparity regionů Tábor, Písek a Strakonice se zaměřením na služby a nezaměstnanost

Regional analysis of South Bohemian region - Socio-economic disparities of regions Tábor, Písek and Strakonice focused on services and unemployment
Anotace:
V rámci předkládané bakalářské práce se v teoretickém úvodu budu věnovat teoriím regionálního rozvoje vztahujícím se k tématu konvergence regionů Jihočeského kraje. Na pomezí teoretické a praktické části bude charakterizován Jihočeský kraj a vybrané regiony. V praktické části bude prováděn průzkum vybraných regionů, a to historickou metodou, metodou komparace a formou SWOT analýzy vybraných regionu …více
Abstract:
In the theoretical part of my bachelor thesis, I will discuss teories of regional development related to the topic of converge of regions in South Bohemia. At the intersection of theorectical and practical part of thesis, there will be some characteristics of the South Bohemia region and also of the selected regions. In the practical part, I will make the survey of selected regions. It will be proceed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Silovská
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36772