Kateřina Horková, DiS.

Bakalářská práce

Specifika ošetřovatelské péče u dětí s diagnózou meningitida

Specifics Nursing Care of Child with Meningitis
Anotace:
HORKOVÁ, Kateřina. Specifika ošetřovatelské péče u dětí s diagnózou meningitida, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Hana Belejová Ph.D., Praha 2021, 69 stran. Bakalářská práce se zabývá nejčastějším zánětlivým onemocněním centrální nervové soustavy, kterým je meningitida a ošetřovatelským procesem u dítěte s meningokokovou meningitidou. Bakalářská …více
Abstract:
HORKOVÁ, Kateřina. Specifics nursing care of child with diagnosis of meningitidis, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Qualification level: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Hana Belejová, Ph.D. Prague 2021, 69 pages. The bachelor thesis focuses on the most common inflammatory diseases of the central nervous system, meningitis and the nursing process in a child with meningococcal meningitis. The bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Hana Belejová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická