Bc. Eliška Smrčková

Bakalářská práce

Efektivita dramatické výchovy z pohledu absolventa oboru Sociální pedagogika a volný čas využívajícího metody dramatické výchovy

The effectiveness of drama education from the perspective of a graduate of Social Pedagogy and Leisure using the methods of drama education for their profession
Anotace:
Bakalářská práce „Efektivita dramatické výchovy z pohledu absolventa oboru Sociální pedagogika a volný čas využívající metody dramatické výchovy ke své profesi“ Cílem mé práce je prozkoumat efektivitu dramatické výchovy. Zkoumat ji budu z pohledu absolventa oboru Sociální pedagogika a volný čas, který využívá dramatickou výchovu ke své profesi. Efektivitě dramatické výchovy se budu věnovat v teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis "The effectiveness of drama education from the perspective of a graduate of Social Pedagogy and Leisure using the methods of drama education for their profession" aims to demonstrate the effectiveness of drama education. I will examine it from the point of view of a graduate of the field of Social Pedagogy and Leisure, which determines dramatic education for their professions. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Bc. Mgr. Pavla Kremserová
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta