MUDr. Bc. Daniel Thibaud

Diplomová práce

Lékař jako vykonavatel veřejné správy

Physician as Executor of Public Administration
Anotace:
Práce se zabývá veřejnoprávním rozměrem výkonu povolání lékaře v současném českém právním řádu, jeho správněprávní činností a postavením. V zaměření na poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, ochranu veřejného zdraví a postup při úmrtí jako na výběrové činnosti spojené s výkonem lékařské profese v každodenní praxi, předkládá čtenáři pojednání o veřejnoprávních aspektech jmenovaných činností a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the public and administrative law dimension in physicians’ practice, with his activity and role in the current Czech legal code. It especially focuses on a providing healthcare without declared agreement of a patient, a public health control and a legal death recognition procedure as legal procedures in daily physicians’ practice. The thesis offers a research on public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta