Mgr. Barbora Červinková

Diplomová práce

Ochrana veřejného zdraví před negativními vlivy cigaretového kouře

Protection of Public Health from the negative Effects of Cigarette Smoke
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ochranou veřejného zdraví před negativními vlivy cigaretového kouře. V první části práce jsou popsána základní východiska. Pozornost je věnována veřejnému zdraví, pojmu cigarety a cigaretového kouře a jeho dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Následně je uveden přehled základních právních předpisů včetně evropské a mezinárodní právní úpravy. Hlavním cílem práce je …více
Abstract:
This thesis deals with the protection of public health from the negative effects of cigarette smoke. The first part describes basic issues. The attention is dedicated to the public health, terms cigarette and cigarette smoke and its influences on public health and environment. In the next chapter a summary of legislation including international and European legislation is mentioned. This thesis aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta