Bc. Kateřina KOZÁKOVÁ

Master's thesis

"Neposlušné" matky - specifika chápání a prožívání přirozeného porodu s přihlédnutím k představám a očekáváním a následné žité zkušenosti žen v České republice

"Non-docile" mothers - the specifics of understanding and expeiriencing natural birth with regard to perceptions and expectations and the subsequent lived experience of women in the Czech republic
Anotácia:
Cílem textu je představit výsledky kvalitativního empirického výzkumu zaměřeného na problematiku přirozeného porodu z emic perspektivy současných českých žen. Výzkumné otázky byly formulovány s cílem porozumět tomu, jaké jsou motivace žen zvolit si pro narození svého dítěte cestu přirozeného porodu, jaké jsou charakteristické prvky přirozeného porodu v narativách žen a jak se představy a očekávání …viac
Abstract:
The aim of this paper is to present the results of qualitative empirical research focused at the issue of natural birth from the emic perspective of contemporary Czech women. The research questions were formulated in order to understand what motivations women have to choose the conception of natural birth for their childbirth, what the characteristics of a natural birth in naratives of these women …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁKOVÁ, Kateřina. "Neposlušné" matky - specifika chápání a prožívání přirozeného porodu s přihlédnutím k představám a očekáváním a následné žité zkušenosti žen v České republice. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology