Mgr. Pavla Kremserová

Bakalářská práce

Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek v kontextu společnosti

Child's upbringing in homoparental family and gender stereotypes from perspective of lesbian mothers in the context of society
Anotace:
Cílem bakalářské práce nazvané „Výchova dítěte v homoparentální rodině a genderové stereotypy z pohledu lesbických matek“, je zmapovat zkušenost informantek na téma homoparentální rodiny z hlediska genderových stereotypů v kontextu společnosti. Cílovou skupinou této práce jsou lesbické matky. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol …více
Abstract:
The aim of this bachelor called “Raising a Child in a Homoparental Family and Gender Stereotypes from Lesbian Mothers’ Point of View” thesis is to map the informants’ experience regarding homoparental family as seen from the gender stereotypical point of view in the context of society. This thesis is targeted on lesbian mothers. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas