Bc. Helena Vodičková

Bakalářská práce

Ústava Spojených států amerických

Constitution of the United States
Anotace:
V této práci se snažím přiblížit historické události provázející vznik ústavy USA a nastínit dva odlišné názory na ni. Další částí je obsah samotné ústavy. Jelikož úloha ústavy v každé zemi a její pozitivní funkce je nám všeobecně známa, zaměřuji se v závěru této práce spíše na fakta méně lichotivá a veřejnosti ne příliš prezentovaná.
Abstract:
In this bachelor thesis I am trying to present you the historical background during the procedure of creating the United States Constitution and outline two different oppinions on it. The next part is the content of the constituion itself. The positive role of the constitution in every country is obvious to everyone. That´s why I am pointing out less flattering and to the public not very much presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: Mgr. Pavel Norek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře