Libor TOMAN

Bakalářská práce

Nejvyšší správní soud

The Supreme Administrative Court
Anotace:
Cílem této práce není podrobná charakteristika Nejvyššího správního soudu, jakožto soudní instance, ale snaha poukázat na to, jak složitý a pestrý byl vývoj postavení této instituce a jaké k tomu vedly historické souvislosti.
Abstract:
The goal of this thesis is not to give the detailed characteristics of the institution of the Supreme Administrative Court as a judicial instance, but to point out how complicated and varied the development of this institution was throughout our history.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMAN, Libor. Nejvyšší správní soud. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/