Bc. Adam Píža

Bachelor's thesis

Pohled Josefa Kořenského na vzdělávání v cizích zemích v druhé polovině 19. století na základě analýzy Kořenského cestopisného díla

Josef Kořenský's view on education in foreign countries in the second half of the 19th century based on an analysis of Kořenský's travel writing
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá pedagogem a cestovatelem Josefem Kořenským a jeho pohledem na vzdělávání v cizích zemích v druhé polovině dlouhého 19. století. Na základě obsahové analýzy Kořenského cestopisného díla se pokouší odhalit, jakým způsobem přistupoval ke zkoumání vzdělávání v cizokrajných školách – jaké byly příčiny jeho zájmu, zda měl ve svých pozorováních systém a jestli tato pozorování …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with pedagogue and traveler Josef Kořenský and his view on education in foreign countries in the second half of the long 19th century. On the basis of the content analysis of the Kořenský travel writing it is trying to reveal how did he approach the study of education in foreign schools - what were the reasons for his interest, whether he had a system in his observations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta