Radim Nešpor

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů

Econometric analysis of the prices of mobile phones
Anotace:
Práce se zabývá ekonometrickou analýzou ceny mobilních telefonů na základě vybraných parametrů. Cílem této práce je zjistit, které z vybraných parametrů mají vliv na výslednou cenu nového mobilního telefonu a jakým způsobem ji ovlivňují. V teoretické části se nejdříve zabývám regresním modelem a určováním statisticky významných proměnných a významnosti modelu jako celku. Dále pak představím různé postupy …více
Abstract:
The work deals with the econometric analysis of the prices of mobile phones based on the selected parameters. The aim of this thesis is to determine, which of the selected parameters affect the price of a new mobile phone and how they affects the price. The theoretical part deals at first with the regression model and determining statistically significant variables and significance of the model as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Tatiana Polonyankina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51806