Jana Mahdalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zhodnocení sociální práce z hlediska konceptu tekuté modernity

Anotace:
Anotace Práce je svým charakterem teoretická. Téma je zaměřeno na zhodnocení sociální práce z hlediska konceptu tekuté modernity-pojmu, který zavedl významný sociolog Zygmunt Bauman. Jedná se o analýzu odborných textů souvisejících se sociální prácí, jejímž cílem je reflektovat znaky a teorii tekuté modernity.
Abstract:
Annotation The work is theoretical. Theme is focused on evaluation of social work in terms of concept of liquid modernity-concept introduced by famous sociologist Zygmunt Bauman. It´s an analysis of professionals texts related to social work whose aim is to reflect the features and theory of liquid modernity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce