Bc. Martin Kuncl

Bachelor's thesis

Režim nejvyšších výhod a režim národní jako základní nástroje fungování GATT

Most favorite nation and national treatment as basic instruments of GATT
Abstract:
Cílem práce je popis aplikace zásady nediskriminace v rámci GATT a WTO, který se projevuje zejména v režimu nejvyšších výhod a národním režimu. Práce popisuje historický vývoj těchto režimů, jejich vymezení ve smlouvách GATT, GATS a TRIPS včetně výjimek i diskuzi nad výhodami a nevýhodami zásady nediskriminace zejména na příkladu nepodmíněného režimu nejvyšších výhod. Práce se také detailněji věnuje …more
Abstract:
The paper deals with the application of non-discrimination principle in GATT and WTO, which is represented mainly in the most-favourite-nation treatment and the national treatment. The paper encompasses description of historical background of those treatments, their definition under GATT, GATS and TRIPS including the system of exceptions from their application, and also a discussion about the advantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2009
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta