Bc. Viktor Tokan

Diplomová práce

Charakterizace genů a repetitivní DNA u Rumex acetosa - dvoudomé rostliny s pohlavními chromosomy

Characterization of genes and repetitive DNA in Rumex acetosa - dioecious plant with sex chromosomes
Anotace:
Rumex acetosa je dvoudomá rostlina s determinací pohlaví typu Drosophila tedy poměrem chromozomů X ku sad autozomů. Samičí rostlina má 12 autosomů a XX, zatímco samčí rostlina má sestavu pohlavních chromosomů XY1Y2. Již dříve bylo prokázáno, že oba Y chromozomy jsou značně degenerované a že silně kumulují tandemové repetice (RAYSI-III). V této práci jsem systematicky mapoval chromozomální lokalizaci …více
Abstract:
Rumex acetosa is a dioecious plant with sex determination system, of Drosophila type based on X chromosomes / sets of autosomes ratio. Females have 12 autosomes and XX, whereas males, have XY1Y2 sex chromosomes. It has been already shown that both Y chromosomes are degenerated, and that they strongly accumulate tandem repeats (RAYSI-III). In this study I have been systematically mapping chromosomal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta