Bc. Martina Jeřábková

Diplomová práce

Objektivní a subjektivní vyšetření refrakce

Anotace:
Práce porovnává výsledky objektivního a subjektivního měření 50 mužů a žen, zjištěný naturální, objektivní i subjektivní vizus a výslednou korekci zraku. Data, získaná na pracovišti optometristy, jsou tříděna podle pohlaví a věku probandů, data i výsledky zpracování dat jsou prezentovány numericky i formou přehledných 2D a 3D grafů. Práce zkoumá i míru závislosti vybraných datových řad. Závěry poukazují …více
Abstract:
The work compares resulting data of the subjective and objective measuring of 50 men and women; natural, objective and subjective vision found, and resulting sight correction. Data were collected by optometrists and they are sorted by gender and age of examined persons. Data and the results of data processing are presented both numerically and with transparent 2D and 3D graphs. The work investigates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: MUDr. Jan Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta