Bc. Jan Chaloupka

Bakalářská práce

Radiační zátěž pacientů při termoablační terapii fibrilace síní s CT navigací a bez ní

Radiation burden of patients in ablation therapy of atrial fibrillation with CT navigation and without it
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá CT vyšetřením srdce a zjištěním radiační zátěže u pacientů s fibrilací síní léčených katetrizační ablací. V teoretické části se zaměřím na základy výpočetní tomografie, základy anatomie a fyziologie srdce a přiblížím jednotlivé typy poruch srdečního rytmu a možnosti jejich terapie. V praktické části se věnuji výpočtům efektivních dávek u těchto pacientů a statistickému …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the cardiac CT and findings of radiation burden of patients with atrial fibrillation treated with catheter ablation. The theoretical part is focused on the basics of computer tomography and fundamentals of anatomy and physiology of the heart. It also describes different types of heart rhythm disorders and their treatment possibilities. The practical part is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta