Bc. Marie - Magdalena Kaleta

Bachelor's thesis

Dodržování režimu u dětí s diagnózou diabetes mellitus

Observence of the regime among children with diagnosis diabetes mellitus
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma Dodržování režimu u dětí s diagnózou inzulinodependentní diabetes mellitus má za cíl zkoumat příčiny nedodržování režimu. V teoretické části této práce popisuji nejprve základní pojmy, s kterými posléze pracuji ve zbytku své práce. Dále definuji různá období vývoje člověka v dětském věku, a popisuji základní složky léčebného režimu DM jako je strava, terapie inzulínem …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis called Observance of the regime among children with diagnosis insulin dependent diabetes mellitus is analyse the causes of the failure in observation the regime. In theoretic part of the thesis I describe the basic concepts, which I use later on. Also I define different periods of the human development during childhood and I describe basic elements of the regime …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Pinkavová
  • Reader: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta