Bc. Marie - Magdalena Kaleta

Bachelor's thesis

Dodržování režimu u dětí s diagnózou diabetes mellitus

Observence of the regime among children with diagnosis diabetes mellitus
Anotácia:
Tato bakalářská práce na téma Dodržování režimu u dětí s diagnózou inzulinodependentní diabetes mellitus má za cíl zkoumat příčiny nedodržování režimu. V teoretické části této práce popisuji nejprve základní pojmy, s kterými posléze pracuji ve zbytku své práce. Dále definuji různá období vývoje člověka v dětském věku, a popisuji základní složky léčebného režimu DM jako je strava, terapie inzulínem …viac
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis called Observance of the regime among children with diagnosis insulin dependent diabetes mellitus is analyse the causes of the failure in observation the regime. In theoretic part of the thesis I describe the basic concepts, which I use later on. Also I define different periods of the human development during childhood and I describe basic elements of the regime …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Hana Pinkavová
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta