Mgr. Barbora Houbová

Diplomová práce

Zásada veřejnosti a její projevy v soudních stadiích trestního řízení

The Principle of the Public and its Demonstration in the Judicial Stadium of the Penal Proceeding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem zásady veřejnosti v kontextu trestního řízení a souvisejícími právy jako je právo na informace, svoboda projevu a právo na soukromí. První část práce vymezuje pojem zásady veřejnosti, uvádí historický vývoj a vztahy k dalším zásadám trestního řízení. Hlavní těžiště práce je rozbor jednotlivých projevů zásady veřejnosti v soudních stádiích trestního řízení s důrazem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the principle of the public in the context of criminal proceedings and with connected rights such as the right to information, freedom of speech and right to privacy. The first part defines the principle of the public, its historical development and relation to other principles. The main focus is on the analysis of its manifestations in court hearings with the emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: Mgr. David Čep

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta