Theses 

Svobodný přístup k informacím o platech pracovníků orgánu veřejné moci – Bc. Marie Zmeškalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Zmeškalová

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím o platech pracovníků orgánu veřejné moci

Free Access to Information on Wages of Public Body Employees

Anotace: Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku svobodného přístupu k informacím o platech a odměnách pracovníků orgánů veřejné moci. Práce je rozdělena do tří kapitol, kdy za stěžejní část práce považuji kapitolu třetí, kde dochází ke komparaci dvou práv - práva na informace a práva na soukromí. Dále se snažím podloženými judikáty ze soudní praxe dokázat, že transparentnost veřejné správy by měla být vždy na prvním místě, a proto by každému, kdo o to požádá, měla být informace poskytnuta. V závěru práce jsem se snažila zhodnotit současnou právní úpravu a zamyslet se nad budoucí podobou zákona.

Abstract: The aim of this thesis is to discuss the issues related to free access to information of salaries and bonuses of the public authorities. The thesis is divided into three chapters. The focal discussion point of this document is presented in Chapter Three - where a comparison of the rights to information and privacy is analysed and reviewed. By using well-founded law cases from judicial practice I am trying to prove the importance of making the information held by public authorities transparent and accesible to anyone who request it. In the final stage of this thesis I review and discuss the current legislation and present conclusion on potential future improvements to the legislation.

Klíčová slova: právo na informace, právo na soukromí, žádost o informace, poskytování informací, příjemce veřejných prostředků, povinné subjekty, komparace práv, right to informations, right to privacy, request for informations, providing informations, recipients of public founds, required entities, comparison of rights

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz