Bc. Marie Zmeškalová

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím o platech pracovníků orgánu veřejné moci

Free Access to Information on Wages of Public Body Employees
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku svobodného přístupu k informacím o platech a odměnách pracovníků orgánů veřejné moci. Práce je rozdělena do tří kapitol, kdy za stěžejní část práce považuji kapitolu třetí, kde dochází ke komparaci dvou práv - práva na informace a práva na soukromí. Dále se snažím podloženými judikáty ze soudní praxe dokázat, že transparentnost veřejné správy by měla …více
Abstract:
The aim of this thesis is to discuss the issues related to free access to information of salaries and bonuses of the public authorities. The thesis is divided into three chapters. The focal discussion point of this document is presented in Chapter Three - where a comparison of the rights to information and privacy is analysed and reviewed. By using well-founded law cases from judicial practice I am …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta