Bc. et Bc. Žaneta Petraturová

Diplomová práce

Výuka anglického jazyka u žáků se souběžným sluchovým a mentálním postižením na ZŠ pro sluchově postižené

English language teaching of pupils with a concomitant hearing and mental impairment at primary schools for hearing impaired
Anotace:
Diplomová práce je věnována výuce anglického jazyka na základní škole u žáků se souběžným sluchovým a mentálním postižením a možnostem využití různých metod práce při vyučování anglického jazyka. Teoretická část zahrnuje oblast sluchového a mentálního postižení, obecnou charakteristiku výuky anglického jazyka a výuky anglického jazyka u žáků se souběžnými sluchovými a mentálním postižením. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis considers the topic of English language teaching at an elementary school for pupils with concomitant hearing and mental disabilities and the possibilities of using different methods of work in the English language classroom. The theoretical part covers the topic of the hearing and the mental disability, a basic characteristic of the English language teaching and the teaching for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta