Pavol Papaj

Bakalářská práce

Analýza kvality IPTV v závislosti na konfiguraci WDM-PON

Analysis of the IPTV Quality Depending on the Configuration of WDM-PON
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoeírá analýzou kvality IPTV v rámci služby Triple Play a v závislosti na konfigurácií WDM-PON. V prvej časti popisujem vlastnosti optických prístupových sieti a ich rozdelenie do jednotlivých skupín podľa spôsobu realizácie. V ďalšej časti sa venujem samotnej technológií WDM-PON a jej spôsobom realizácie. V ďalšom kroku sa venujem službe IPTV na ktorú som robil meranie kvality …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with IPTV quality analysis within Triple Play service depending on WDM-PON configuration. In the first part, I have described properties of optical access networks and their division into groups by way of realization. In next step, I have wrote about IPTV service that was tested with sofisticated measuring tools made by EXFO. Next measurement was focused on evaluation quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Jakub Čubík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie