Bc. Radek Langr

Bakalářská práce

Ústavní soud

Constitutional court
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce je v první řadě popis Ústavního soudu České republiky, vysvětlení důležitých pojmů, přiblížení fungování této instituce a její zařazení v rámci dělby moci ve státě. V praktické části jsem pro analýzu činnosti Ústavního soudu České republiky zvolil nálezy dotýkající se svobody projevu. Svoboda projevu patří k zásadním právům každého občana demokratického státu. Bez …více
Abstract:
The aim of the submitted bachelor thesis is primarily a description of the institution of the Constitutional Court of the Czech Republic. Explanation of important terms, approach to its functioning or peculiarities in the classification of the division of power in the state. In the next part, in the analysis of individual findings, I chose freedom of speech as a common unifying factor. Freedom of expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.