Bc. Kateřina Paulovicsová

Diplomová práce

Vliv čiření na vybrané parametry hroznových moštů.

Influence of clarification on selected parameters of grape must
Anotace:
Diplomová práce na téma „Vliv čiření na vybrané parametry hroznových moštů“ byla řešena v letech 2017/2018 na Ústavu posklizňových technologií zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Diplomová práce se zabývá látkovým složením hroznového moštu, jeho koloidní stabilitou, zdroji zákalů a procesy čiření různými čiřidly. Praktická část srovnává použití různých čiřidel …více
Abstract:
Master thesis on the topic of “Influence of clarification on selected parameters of grape must” was realized in 2017/2018 on the Institute of Postharvest Technology of Horticultural Products at the Faculty of Horticulture of the Mendel University in Brno. The thesis is concerned of problems composition of grape must, its colloidal stability, sources of turbidity and processes of clarification by different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
  • Oponent: Jaromír Veverka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií