Bc. Kamil Šuška

Diplomová práce

Možnosti modifikace zásady one share - one vote v českém právu v mezinárodním srovnání

The Possibilities of Modifying the Principle of "One Share-One Vote" in the Czech and Foreign Law
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je hledání možností a limitů nerovnoměrného rozložení hlasovacích práv v akciové společnosti. PO stručném úvodu do korporačního práva se věnuji obecným zákonitostem, jež jsou platná pro řízení akciové společnosti kolektivním orgánem valné hromady obecně. Navazuji pojednáním o různých způsobech prolamování zásady one share one vote jak v českém právu, tak v mezinárodním …více
Abstract:
The thesis deals with possibilities of modification the principle "one share one vote" in the Czech and foreign law. Firstly, I devote myself to several basic rules of how to govern a corporate through the collective body - general meeting of shareholders. The substantial part about control enhancing methods (CEM) follows. On it´s basis I analyze Czech law and I show examples of CEM adoption in countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta