Ing. Marek MALIŠKA

Master's thesis

Projekt zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.

The project of the implementation of the Total Productive Maintenance in the Vitana Company
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou zavádění metody totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit reálné řešení zefektivnění procesů údržby. V teoretické části autor stručně představil metodu to-tálně produktivní údržby, její zavádění v současných podmínkách. Analytická část se zao-bírá popisem současného stavu systému údržby. …more
Abstract:
This Master Thesis engages in problems of implementation the method of Total productiv-ity maintenance in Vitana Company. The main purpose of this Thesis is creating a real resolution of efficient growth of maintenance process. In theoretic part author succinctly introduced the method of Total productivity maintenance, its implementation in actually requirement. Analytic part engages in description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008
Identifier: 8917

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Ing. Peter Debnár, MEng.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALIŠKA, Marek. Projekt zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.