Bc. Šárka Beníčková

Bakalářská práce

Glukokortikoidní a další jaderné receptory – jejich funkce a regulace cizorodými látkami

Glucocorticoid and other nuclear receptors – their function and regulation by xenobiotics
Anotace:
Glukokortikoidní receptor je jeden z jaderných receptorů, který transkripčně reguluje širokou škálu fyziologických funkcí. PCB a i jiné exogenní látky působí jako endokrinní disruptory tím, že ovlivňují funkci steroidních receptorů. V této práci byly studovány efekty vybraných kongenerů PCB a dalších látek na glukokortikoidní receptor metodou GR – CALUX. Bylo sledováno, jak ovlivňují transkripci cílového …více
Abstract:
Glucocorticoid receptor is one of the nucleus receptors which transcriptionally regulates a wide range of physiological functions. PCB and other exogenous substances act as endocrine disruptors that affect the function of steroid receptors. In this paper, the effects of selected PCB congeners and other substances to the glucocorticoid receptor were studied by GR –CALUX method. It was observed how affects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma