Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pcb

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Efekty nízkomolekulárních PCB v plicních buněčných modelech
 (Lucie Svržková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l86th/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Plán postupného odstranění PCB, odpadů s PCB a zařízení s obsahem PCB
 (Petra DVOŘÁKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kiemmw// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR
 (Lenka Hájková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/an8qx/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálu tepelného rozhraní na teplotu PCB
 (Patrik Vičánek)

2024, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ex5mql// | Aplikovaná mechanika / | Práce na příbuzné téma

Návrh a implementace webové komponenty pro vizualizaci PCB ve formátu IPC-2581 s využitím frameworku Angular
 (Michal Dub)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/89649 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik ve společnosti Gatema PCB a. s.
 (Adéla Koulová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního managementu / Policejní akademie

http://theses.cz/id//qytu74// | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Vývoj systému detekce vad na osazených PCB s využitím konvolučních neuronových sítí
 (Kamil Špicar)

2024, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//otpn5e// | Automatické řízení / | Práce na příbuzné téma

Modulace dioxinového, estrogenního a androgenního receptoru nekoplanárními PCB
 (Petra Hulinková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozq50/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Provozní náplně s obsahem PCB, používané v energetice.
 (Jiří NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w6vjef// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Sledování obsahu PCBs ve vybraných lokalitách Sokolovské hnědouhelné pánve
 (Vojtěch Zechner)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82465 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)