B.Ed. Osman Abdul Ahmed

Diplomová práce

The Influence of Resilience Social Support and Religiosity on the Wellbeing of Victims of Domestic Violence in Accra Ghana

VLIV ODOLNOSTI, SOCIÁLNÍ PODPORY A NÁBOŽENSTVÍ NA BLAHO OBĚT DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ACCRA GHANĚ.
Anotace:
ABSTRAKT Domácí násilí a zneužívání je stále přetrvávajícím a alarmujícím problémem znepokojujícím vlády i národy na celém světě, neboť se jedná o jev, který psychicky i fyzicky ohrožuje jak samotné oběti násilí tak také jejich rodiny jakož i celá společenství a národ jako celek. Na toto téma již bylo vypracováno mnoho studií, které se však zaměřují především na příčinné faktory týrání a jeho dopad …více
Abstract:
ABSTRACT Domestic violence and abuse continue to be an issue of alarming concern for governments and nations across the globe because of the threats that it poses to victims psychologically and physically as well as the family, communities and the nation at large. Although many studies have been done on the subject, these studies focus mainly on the antecedents to abuse and its impact on the victims …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.
  • Oponent: Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií