Bc. Pavel Kachlík

Master's thesis

Problematika vzniku a podpory tvůrčích skupin 50. a 60. let 20. století se zaměřením na brněnské reálie

Issues of beginning and support of creative groups in 50's and 60's of 20th century focusing on realia in Brno
Anotácia:
Diplomová práce si klade za úkol náhled do politicky ovlivněného způsobu umělecké tvorby na začátku druhé poloviny dvacátého století. Mapuje a vychází z tendencí socialistického realismu a snaží se tematicky postihnout angažovanost politiky ve formě organizačního řádu. Na základě literárních děl vymezuje strukturu řízení umělecké tvorby 50. a 60. let 20. století. V rámci další obsahové linie se text …viac
Abstract:
This thesis aims to insight into politically artistic production in the second half of the twentieth century. Reflects tendency of socialist realism and trying to thematically capture involvement policy in the form of organizational order. This master's thesis define the management structure of art in 50th and 60th of 20th century. The work records creative groups in Brno city, which relatively undermined …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta