Markéta Augustínová

Bakalářská práce

Využití neinvazivní plicní ventilace u akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči

Use of non-invasive ventilation in urgent condition in prehospital emergency care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím neinvazivní plicní ventilace u akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Hlavním cílem je především srovnání v používání neinvazivní plicní ventilace ve dvou krajích České republiky zdravotnickými záchranáři a sestrami s ARIPEM pracující na ZZS. Teoretická část obsahuje základní informace o anatomii a fyziologii dýchacích cest, invazivní plicní ventilaci …více
Abstract:
Thesis deals with the use of noninvasive ventilation in acute conditions in prehospital emergency care. The main objective is primarily Comparing the use of noninvasive ventilation in two regions of the Czech Republic in paramedics and sisters with ARIP works in the EMS. The theoretical part contains basic information about anatomy physiology of the airways, invasive ventilation Non-invasive ventilation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nykodýmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Augustínová, Markéta. Využití neinvazivní plicní ventilace u akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií