Simona BASLEROVÁ

Bakalářská práce

Reklama na sociálních sítích

Advertising on social networks
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vnímání reklamy na sociálních sítích. V první kapitole je proveden úvod do marketingu na internetu. Druhá kapitola se zaměřuje na reklamu na internetu a její jednotlivé formy. Třetí kapitola obsahuje úvod do problematiky etických a právních norem v reklamě. Další kapitola se věnuje reklamě na sociálních sítích, a to konkrétně na Facebooku, Instagramu a YouTube. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with exploring perception of advertising on social networks. In the first chapter there is an introduction to internet marketing. The second chapter focuses on advertising on the internet and its individual forms. Third chapter contains an introduction to ethical and legal norms in advertising. The next chapter deals with advertising on social networks, specifically on Facebook …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mičík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASLEROVÁ, Simona. Reklama na sociálních sítích. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/