Tereza Chudějová

Bakalářská práce

Influencer marketing na sociální síti Instagram

Influencer marketing on Instagram
Anotace:
Tato práce se zabývá influencer marketingem na Instagramu. Pozornost je věnována především československé scéně. Cílem práce je zanalyzovat aktuální situaci influencer marketingu na Instagramu v České a Slovenské republice. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je představena historie sociálních sítí a aktuální online sociální sítě. Dále je podrobněji …více
Abstract:
This thesis studies the influencer marketing on a popular app, Instagram. With the focus being paid mainly towards the Czechoslovak scene. The aim of this thesis is to analyse the current situation of influencer marketing in the Czech Republic and Slovakia. The bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part presents the history of social media and the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Radim Čermák
  • Oponent: Ludmila Jiříčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82638