Bc. Ivan Kubál

Bakalářská práce

Nové trendy marketingu v umění

New Ways of Arts Marketing. Audience Development
Abstract:
Diploma thesis „New Ways of Arts Marketing. Audience Development” deals with audience development as a new way how to handle marketing mix. The thesis tries to define the audience development and set it into the marketing context line. In the case study part there is practical use of audience development at the marketing of the festival Theatre World Brno 2015.
Abstract:
Diplomová práca „Nové trendy v marketing umení“ pojednáva o rozvoji publika ako novom marketingovom mixe pre oblasť kultúry. Definuje tento pojem a snaží sa ho zasadiť do marketingového prostredia. V praktickej časti ukazuje následné využitie pri tvorbe marketing festivalu Divadelní svět Brno 2015.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Tomáš Cafourek
  • Oponent: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D., Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ndd1m/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství