Bc. Milan Lohynský

Bachelor's thesis

Informační systém pro sportovní oddíl stolních tenistů TJ Jiskra Králíky

Information system for table tenis sports club TJ Jiskra Králíky
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na vývoj webové aplikace pro oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky. Skládá se z teoretické a praktické části. Výsledkem teoretické části práce je komplexní analýza systémů pro správu obsahu. V praktické části je popsán návrh a implementace webové aplikace, která slouží jako informační portál pro hráče v oddílu a pro veřejnost.
Abstract:
This work is focused on the development of web applications for the table tennis sports club TJ Jiskra Králíky. It consists of a theoretical and practical part. The result of the theoretical part is a comprehensive analysis of content management systems. The practical part describes the design and implementation of web application that serves as an information portal for the player in sports club and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Jan Hřídel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lohynský, Milan. Informační systém pro sportovní oddíl stolních tenistů TJ Jiskra Králíky. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky