Petr Šlosar

Bakalářská práce

Využití Content Management System v intranetu

The Use of a Content Management System in an Intranet
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je výběr systému pro správu webového obsahu pro potřeby školního intranetu pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. První část práce se zabývá rešerší systémů pro správu obsahu a pohledem na jeden ze systémů z hlediska zabezpečení. Druhá část této práce se zabývá návrhem praktického řešení intranetu v oblastech struktury menu, uživatelských rolí …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to select a web content management system for the needs of the school intranet for the Faculty of Applied Informatics at Tomas Bata University in Zlín. The first part of the thesis deals with the research of content management systems and the view of one of the systems in terms of security. The second part of this thesis deals with the design of a practical intranet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šlosar, Petr. Využití Content Management System v intranetu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe