Markéta Poláchová Kropáčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití komunitní práce a komunitního plánování pro řešení sociálních problémů na venkově

Abstract:
Absolventská práce se zabývá využitím komunitní práce a komunitního plánování pro řešení sociálních problémů na venkově. Cílem práce, která je zpracovaná teoreticky pomocí kompilace, je popsat rizika a příležitosti komunitní práce a výhody a nevýhody komunitního plánování při řešení sociálních problémů na venkově. Práce má přispět k podpoře a rozvoji komunitní sociální práce ve venkovských oblastech …more
Abstract:
The graduate work deals with the use of community work and community plan-ning for solving social problems in the countryside. The aim of the work which is pro-cessed theoretically by compilation is to describe the risks and opportunities of community work and the advantages and disadvantages of community planning when dealing with social problems in the countryside. The work is intended to contribute …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Reader: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc