Bc. Miriam Dostálová

Bachelor's thesis

Classical Myth in Hunger Games

Classical Myth in Hunger Games
Abstract:
Tato bakalářská práce, Klasický mýtus v Hunger Games se zabývá analýzou Hunger Games trilogie od Suzanne Collinsové. Primární důraz je na kladen jednoho ze svých hlavních inspirací – řecké mytologie. Cílem této práce je vysvětlit, v jaké šíři jsou mytologické prvky odraženy v románové sérii. Dále se práce zabývá základními mýty o řeckém bájesloví, jako je například Mýtus Thésea a Mínótaura, Mýtus Pyramuse …more
Abstract:
This bachelor thesis Classical myth in the Hunger Games deals with the analysis of The Hunger Games trilogy by Suzanne Collins. The primary focus is on the one of its main inspirations - the Greek mythology. The aim of this thesis is to expound how much are various mythology elements mirrored in the novel series. Furthermore, the thesis deals with the core myths of Greek Mythology, such as The Myth …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta