Bc. Miriam Dostálová

Bakalářská práce

Classical Myth in Hunger Games

Classical Myth in Hunger Games
Anotace:
Tato bakalářská práce, Klasický mýtus v Hunger Games se zabývá analýzou Hunger Games trilogie od Suzanne Collinsové. Primární důraz je na kladen jednoho ze svých hlavních inspirací – řecké mytologie. Cílem této práce je vysvětlit, v jaké šíři jsou mytologické prvky odraženy v románové sérii. Dále se práce zabývá základními mýty o řeckém bájesloví, jako je například Mýtus Thésea a Mínótaura, Mýtus Pyramuse …více
Abstract:
This bachelor thesis Classical myth in the Hunger Games deals with the analysis of The Hunger Games trilogy by Suzanne Collins. The primary focus is on the one of its main inspirations - the Greek mythology. The aim of this thesis is to expound how much are various mythology elements mirrored in the novel series. Furthermore, the thesis deals with the core myths of Greek Mythology, such as The Myth …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta