Ing. Mgr. Monika Dvořáčková

Master's thesis

Dopady zavedení zvyku ve spotřebě v DSGE modelu s heterogenními domácnostmi

Habit and its effects in consumption in the DSGE model with heterogenous households
Abstract:
Cílem práce bude diskutovat potenciální změny dynamiky vybraných makroekonomických veličin na ekonomické šoky při alternativním nastavení zvyku ve spotřebě jednotlivých modelových domácností. Pro účely práce byl zvolen DSGE model s konvenčními keynesiánskými předpoklady a s některými dalšími specifikacemi. V modelu bude pro účely práce rozlišen parametr značící zvyk ve spotřebě pro dlužníky a pro věřitele …more
Abstract:
The aim of the thesis is to discuss potential changes in the dynamics of selected macroeconomic variables to economic shocks with an alternative setting of habit in the consumption friction of individual model households. For the purposes of the thesis, a DSGE model with conventional Keynesian assumption and with some other specifications was chosen. For the purposes of the thesis, the model will distinguish …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2022
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics