Bc. Pavla Rimešová

Diplomová práce

Informační gramotnost studentů 1. ročníku vysokoškolského studia: výzkumná sonda v programu Informační studia a knihovnictví na FF MU

Information literacy of first year bachelor students: research probe into the Information and Library Studies program at FF MU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem informační gramotnosti a je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce se skládá ze čtyř kapitol, první kapitola představuje úvod do problematiky, ve kterém vymezujeme základní pojmy. Jedná se o informační gramotnost, s ní související digitální a počítačovou gramotnost a dále informační chování. Následně jsme se zaměřili na informační gramotnost …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the topic of information literacy, and it is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part of the thesis consists of four chapters, the first chapter provides an insight into the topic, which allows us to specify the fundamental terms. These are information literacy and related digital and computer literacy, as well as information behavior. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta