Ing. Jiří Hykl

Bakalářská práce

Reportování o společenské odpovědnosti firem

Corporate Social Responsibility Reporting
Anotace:
Společenská odpovědnost firem /Corporate Social Responsibility/ je založena na myšlence, že odpovědné podnikání není zaměřené pouze na hlavní důvod existenci organizace, tj. tvorbu zisku. Je založena na faktu, že organizace se chová odpovědně a svoje aktivity staví na třech základních faktorech – sociálním, ekonomickém a environmentálním, na dlouhodobé spolupráci všech zainteresovaných stran. Hlavním …více
Abstract:
Corporate Social Responsibility is based on an idea that responsible business is not aimed only on the main reason of an organization, i.e. profit production. It is based on a fact that an organization behaves responsibly and builds its activities on the following three basic factors - social, economical and environmental, on long term cooperation of all involved parties. The main aim of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivo Hamáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní