Theses 

Územní plán města Chomutov – Vladislav RYBÁŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Vladislav RYBÁŘ

Bakalářská práce

Územní plán města Chomutov

Local plan of the City Chomutov

Anotace: Cílem bakalářské práce na téma "Územní plán města Chomutov" je podat informace o tom, co je územní plánování a dále informovat o tvorbě nového územního plánu města Chomutova. Práce je rozdělena na tři části. První teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů územního plánování, stručnou historii, dále na popis cílů, úkolů a nástrojů. Je zde také popsána legislativa a jednotliví účastníci, kteří vstupují do procesu územního plánování. Druhá část je zaměřena na charakteristiku města Chomutova, popis tvorby nového územního plánu Chomutova a jeho současný stav. Poslední část informuje o problémech města Chomutova z hlediska budoucího rozvoje a problémech v silniční dopravě. Tato část je zaměřena na rozbor klíčových problémů a nástin jejich možného řešení nástroji územního plánování. Konkrétně jde o problematiku "brownfields" a možnosti jejího řešení v rámci územního plánu.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to describe physical planning and creation of new local plan of the city Chomutov. The work is divided into three parts. The first part is theoretical and it provides explanation of basic concepts of physical planning, brief history and description of targets, tasks and tools. Then there is legislation regarding physical planning and participants of process of physical planning. The second part of this thesis includes characteristic of the town Chomutov, making up of its local plan and description of current status of this plan. The last part contains future development of the town Chomutov and its problems relating to road transport. This part is focused on analysis of the key problems and suggestion of its possible solutions using tools of physical planning. This part is focused mainly on "brownfields" problematic and possibilities of its solutions within local plan.

Klíčová slova: Územní plánování, územní plán, město Chomutov, rozvoj, silniční doprava, parkování, brownfield.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

RYBÁŘ, Vladislav. Územní plán města Chomutov. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz