Mgr. Zdeněk Staszek

Bakalářská práce

Kolektivita, identita, paměť

Collectivity, identity, memory
Anotace:
Iris Marion Young poukázala na základní nedostatky analytických a metodologických nástrojů užívaných ke studiu kolektivní identity: teoretické koncepty často normalizují, vylučují či nereflektují velké spektrum kolektivních identit. Tento text si klade za cíl nastínit možný analytický rámec, v jehož rámci by se výzkum kolektivních identit mohl uskutečnit, aniž by se dopouštěl výrazné redukce sociální …více
Abstract:
Iris Marion Young pointed out the basal failings of the analytical and methodological tools used for research of collective identity: theoretical concepts often normalize, exlude or do not reflect wide spectrum of collective identities. The concern of this text is to outline a possible analytical framework in which the research of collective identities could be realized without reducing social reality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie